Studentenes forslag til Galleri Oslo
Studentenes GO Foto Katrine Lunke(Apeland) (8)

Bygg Røkkes blå tårn, flytt teknisk museum dit eller skap en ny sportsby. Studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo presenterer sine ideer til hva vi skal gjøre med Galleri Oslo. Les mer her

Juni 2019