Skøyen – suksess med kafedialog
kafedialog Skøyen

Mer enn 100 engasjerte personer møtte opp til kafedialog på Skøyen. Kafedialogen var arrangert av Erling Fossen, Christian Sømme og Emil Paaske. Les artikkel fra Akersposten her . (Foto er hentet fra artikkel i Akersposten)

Desember 2018