Schweigaards gate 6-14, Oslo


Areal 25.862 m²

Byggeår 1989
Gnr/bnr 230/411
 
Kontor25.443 m²
Butikk389 m²

Kontakt

Tormod Syvertsen
Mobil 901 01880
tormod.syvertsen@osloareal.no

Beskrivelse

Schweigaardsgate 6-14 er også kjent som Galleri Oslo. Bygningsmassen består av parkeringskjeller, busstasjon og kontor i 3-4 etasjer. Mellom kontorene er det en glassgate til offentlig gangareal. Eiendommen er organisert som et sameie der Oslo Areal er eier av ca. 47 % av arealet. Oslo Areal sine eierseksjoner er i det vesentligste konsentrert i eiendommens østlige bygningsdeler.
Beliggenhet: Eiendommen har en av Oslos mest sentrale beliggenheter rett ved Oslo S. Området preges av store positiv forandringer i form av nybygg og økt attraktivitet.
Adkomst: Med Oslo Bussterminal i 1.etasje og Oslo S som nabo har eiendommen særdeles god tilgang til offentlig kommunikasjon . Offentlig P-hus i byggets underetasje.
Historie: Fra 1970 og utover ble området rundt Schweigaardsgate 6-14 benyttet til busstasjon. I 1989 stod dagens Schweigaardsgate 6-14 ferdig bygget. Eiendommen hadde busstasjon på bakkeplan, og Europas lengste innendørs handlegate i tillegg til et betydelig antall kvadratmeter kontor. Den innendørs handlegaten ble aldri noen stor suksess, men busstasjonen og særlig kontordelen har hele tiden vært attraktiv for leietakere.


Kart


Bildegalleri