Om Oslo Areal

Oslo Areal AS er et av de større eiendomsselskapene i Norge med en portefølje på ca. 266.000 m2. Selskapet har hovedfokus på kontoreiendommer nær kommunikasjonsknutepunkt i Oslo-området

 

 

Oslo Areal har som mål å være en miljøbevisst utleier for dagens og morgendagens leietakere


Årsrapport 2018 (pdf)

Årsrapport 2017 (pdf)

Årsrapport 2016 (pdf)

Årsrapport 2015 (pdf)

 

 

 

 

 

 

Våre eiere

Oslo Areal AS eies 50/50 av Gjensidige Forsikring ASA og AMF Pensionsförsäkring AB. Selskapet eier, forvalter og utvikler eiernes eiendomsinvesteringer i Norge.

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Gjensidige tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum, og bank, pensjon og sparing i Norge. Driftsinntektene var 27 milliarder kroner i 2017, og forvaltningskapitalen utgjorde 149 milliarder kroner. www.gjensidige.no

AMF er Sveriges ledende pensjonsselskap, etablert i 1973, og forvalter totalt ca 563 milliarder SEK i aksjer, eiendommer og rentebærende papirer til ca 4 millioner kunder. AMF sitt eiendomsengasjement har i dag en eiendomsverdi på ca 69 milliarder SEK – og består av det heleide AMF Fastigheter AB, med kommersielle eiendommer i Stockholmsregionen, og det 50 % – eide boligselskapet Rikshem, samt to eiendomsporteføljer i Finland som ble kjøpt i 2015.
www.amf.se

 

Organisasjon

Oslo Areal AS er pt. bemannet med 12 personer som innehar betydelig kompetanse og erfaring innen alle deler av verdikjeden for næringseiendom. Oslo Areal sine medarbeidere ivaretar bl.a. alle forhold knyttet til kundepleie, utleie og reforhandling av leiekontrakter, alle forhold knyttet til investeringer og det overordnede økonomiske og driftsmessige ansvaret for eiendomsporteføljen.

Oslo Areal har engasjert  Newsec Basale AS til å ivareta den økonomiske og løpende driftsmessige oppfølgingen av kontoreiendommene. Spørsmål til nevnte oppgaver rettes til Newsec Basale.