Om Oslo Areal

Oslo Areal er et av de større eiendomsselskapene i Norge med en portefølje på ca. 266 000 kvm. Vi skal være et lønnsomt og miljøbevisst eiendomsselskap for dagens og morgendagens kunder. Selskapet har hovedfokus på kontoreiendommer nær kommunikasjonsknutepunkt i Osloområdet og vi er et selskap i vekst. 

Vi ønsker å gjøre Oslo til en enda bedre by å leve, jobbe og bo i gjennom å bidra til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Oslo Areal har som mål å være en miljøbevisst utleier for dagens og morgendagens leietakere


Årsrapport 2018 (pdf)

Årsrapport 2017 (pdf)

Årsrapport 2016 (pdf)

Årsrapport 2015 (pdf)

 

 

 

 

 

 

Solid og engasjert

Økonomisk bærekraft sikrer vi blant annet gjennom solid planlegging, valg av samarbeidspartnere og profesjonell gjennomføring av prosjektene og leietakerprosesser. Vi skal alltid oppleves som trygge partnere og utleiere.

I prosjektene våre har vi fokus på å gi noe tilbake til byen i form av transformasjon, forbedring av uterom og utvikling av bygulv og rekreasjonssteder. I utviklingsprosjekter som Galleri Oslo, der vi er største eier, og i Christian Krohgs gate blir den sosiale bærekraften veldig viktig, særlig gjennom bidrag til byreparasjon og tryggere mobilitet for alle.

Miljømessig bærekraft er viktig for oss, både gjennom miljøsertifiseringer som selskap, men også i de fleste prosjekter vi er involverte i. Grensevingen 7 var det første rehabiliteringsprosjektet som fikk BREEAM NOR Excellent i Norge, og har vært med på å sette standarden på hvordan man rehabiliterer bygg på en miljømessig og økonomisk bærekraftig måte. Landemerket på Majorstua, KPMG-bygget, er miljøsertifisert BREEAM NOR In-Use med karaktereren Very Good. Vi er også i gang med å miljøsertifisere eiendommene våre.

En by i endring

Vi har eiendommer i Osloområdet og tar en aktiv rolle i organisasjoner, samarbeid og dialoger som er viktige for å bruke gode prosjekter til å skape gode byer. Vi forsøker å gjøre hverdagen litt enklere for folk gjennom å ha fokus på eiendommer i nærheten av kommunikasjonsknutepunkt. Våre eiendommer skal være enkelt tilgjengelige med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Epicenter Oslo, vårt digitale innovasjonshus, i rehabiliterte Pilestredet 33, har gitt hele området rundt Holbergs Plass et løft og sammen forsøker vi å legge til rette for både leietakere, naboer og beboere med tilbud for alle på gateplan.

Kontormarkedet er i kontinuerlig endring og den digitale utviklingen skjer i rekordfart. Vi ønsker å være med på å sette agendaen både for morgendagens kontormarked og for dagens leietakere.

 

 

Tradisjon for profesjonalitet

Vi i Oslo Areal er opptatt av å bruke fortiden til å bygge fremtiden. Vi tar vare på og ser fremover.

Som eiendomsutvikler er dette en spennende utfordring. Å være bevisst historien er viktig når vi bidrar til å utvikle prosjekter. Eiendommene i Nedre Vollgate, Philip Pedersens vei og  Pilestredet 33 er eksempler på at vi ivaretar og rehabiliterer der det er sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig. Dette er viktig både for oss og for våre eiere, Gjensidige Skadeforsikring  og AMF Pensionsförsäkring.

Begge våre eiere er solide, både økonomiske, verdimessig og har evne og vilje til å tenke langsiktig.

 

Velkommen til oss.