Langsiktig leieavtale med Trygg Trafikk

Trygg trafikk har inngått langsiktig leieavtale i Tullinsgate 2 om leie av nye kontorer.

Lokalene blir oppgradert til moderne standard og skal overlevers til Trygg Trafikk september 2016

 

 

April 2016