Fakturainformasjon

Skal du fakturere Oslo Areal eller en av Oslo Areals eiendommer/selskaper?

Newsec Basale AS håndterer faktura på vegne av Oslo Areal. Alle selskapene har felles adresse for inngående faktura:


<<Korrekt selskapsnavn>>
c/o Newsec Basale AS
Postboks 5666 Torgard
7484 Trondheim


NB! Husk å merke fakturaen med navn på bestiller, slik at fakturaen sendes til riktig person for godkjenning. Dette hjelper oss med raskt å behandle og betale fakturaen på forfall.

 

Selskapsnavn Eiendom/Adresse Org.nummer
Christian Krohgs Gate 2 AS Christian Krohgs Gate 2 987 663 898
CK2 nye seksjoner AS Christian Krohgs Gate 2 833 694 952
Grensesvingen 7 ANS Karenslyst Alle 8 B 982 234 751
Grensesvingen 7 Eiendom AS Grensesvingen 7 987 767 537
Kanalpiren AS Laberget 24,26 og 28 984 397 488
Karenslyst Alle 7 AS Karenslyst Alle 7 971 076 267
Karenslyst Alle 8A og B AS Karenslyst Alle 8 A og B 888 108 572
KS Fyrstikkalleen 1 Karenslyst Alle 8 B 947 383 248
Løkketangen 2-14B AS Løkketangen 2-14 B 898 248 062
Nedre Vollgate 11 AS Nedre Vollgate 11 987 664 037
Oslo Areal AS Karenslyst Alle 8 B 959 100 063
Oslo Areal Deltaker AS Karenslyst Alle 8 B 981 389 964
Philip Pedersensvei 20 AS Philip Pedersensvei 20 988 108 669
Pilestredet 33 AS Pilestredet 33 914 438 667
Schweigaardsgate 6 – 14 AS Schweigaardsgate 6 – 14 986 709 568
Stortorvet 1-3 AS Stortorvet 1-3 915 934 390
Strandveien 4-8 AS Strandveien 4-8 991 812 830
Strandveien 10 AS Strandveien 10 992 670 428
Strømsveien 195 – 197 ANS Karenslyst Alle 8 B 981 389 972
Strømsveien 195 – 197 Eiendom AS Strømsveien 195 – 197 887 767 572
AS Storgaten 51 Storgaten 51 921 245 890
Sørkedalsveien 6 AS Sørkedalsveien 6 930 562 777
Tordenkioldsgate 6 AS Tordenkioldsgate 6 977 045 215
Tullins gate 2 Eiendom AS Tullins gate 2 992 671 041
Vestfjordgaten 4 AS Vestfjordgaten 4 990 618 860

 

 Er du i tvil om du har korrekt selskapsnavn, ta kontakt med bestiller for å få bekreftet dette. Faktura sendt til feil selskap vil bli returnert.

Vi ønsker at flest mulig leverandører sender faktura pr. mail til: invoice@newsec.no

Vi gjør oppmerksom på at invoice@newsec.no kun tar imot og behandler inngående faktura.

Inngående faktura må være i pdf- format, og faktura og vedlegg må ligge i en og samme fil.

Fakturaene blir behandlet elektronisk, og det er derfor ikke mulig å behandle informasjon/beskjeder som ikke er påført fakturaen