OA Rapport 2108

Oslo Areal sin Årsrapport for 2018 er tilgjengelig her, både som elektronisk utgave og pdf.

April 2019