Landet forøvrig
Kanalpiren, Hinna Park, Stavanger25.868
Stortorvet 1-3, Fredrikstad6.561
Totalt Landet forøvrig 32.429
Totalt 259.371
Geografisk fordelt