Landet forøvrig
Kanalpiren, Hinna Park, Stavanger25.868
Stortorvet 1-3, Fredrikstad6.541
Totalt Landet forøvrig 32.409
Totalt 242.753
Geografisk fordelt
Geografisk fordelt